Generalforsamling 2016

Under temaet:

Hvordan har ’Odderbæk-projektet’ påvirket lokalsamfundet?


afholder Odderbæk Vandløbslaug ordinær generalforsamling Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 19.00 i Thyregod Kursuscenter.


Med et oplæg af lektor Lone Søderkvist Kristensen og professor Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet, Life, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, fortælles om resultatet af deres undersøgelse for et par år siden om, hvordan ’Odderbæk-projektet’ har påvirket lokalsamfundet.


Efter kaffen afvikles den ordinære generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. Alle, som er på valg modtager genvalg, men nye kandidater til bestyrelsen er naturligvis velkomne. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. marts.

NYT: Læs seneste nyhedsbrev

 

Læs om: Fosfor-projektet